Stomatologický laser třetí generace – nová dimenze

 

„Naše ordinace se specializuje na parodontologii a k naší práci využíváme nejmodernější
stomatologické přístroje, mezi které patří především víceúčelový stomatologický laser“


 
Laserový systém Waterlase MD™ je revoluční stomatologické zařízení, které využívá kombinaci YSGG laserové energie, vody a vzduchu. Tento proces nazývany HydroPhotonics™ umožňuje provádět většinu tradičních dentálních procedur s minimální, popř. nulovou anestezií.
 
Laserový systém Waterlase MD™ kombinuje minimální invazivnost, šetrnost a maximální přesnost zákroku. Výsledkem je zachování nepoškozené, zdravé struktury zubní tkáně. Redukuje pacientovy úzkostné neurózy ze stomatologického zákroku, minimalizuje bolest a traumatické stavy. V konečném efektu tak vytváří pocit komfortní zkušenosti pro pacienta.

Využití laseru v parodontologické praxi

 • Subgingivální ošetření pac.s pravými i nepravými choboty
 • OZK na povrchu kořene se současnou destrukcí bakterii (adherující i v planktonické formě)
 • Výkony v plastické parodont. chirurgii: odstranění frenul a řas, rekonstrukce nedostatečné připojené gingivy
 • Gingivoplastika, gingivektomie
 • Odstranění fibromu, ret. cyst a orálních papilomů
 • Histolog. biopsie – odběr materialu
 • Ošetření slizičních lézí
 • Dekapsulace, discise, incise paro-abscesů
 • Kostní chirurgie s odklopením laloku či bez odklopení s využitím LANAP

Další využítí Waseru

 • NA TVRDÝCH ZUB. TKÁNÍCH – preparace kavit,odstr.kariezních lézí,příprava povrchu pro adhezivní materiály
 • NA KOŘENOVÉM KANÁLKU – amputace pulpy, preprace a dekontaminace koř. kanálku
 • PRO KOSTNÍ CHIRURGII – osteoplastika, kostní remodelace, chirurg. vybavení retin. zubů
 • NA MĚKKÝCH TKÁNÍCH
 • V PROTETICE – předprotetická příprava,prodlužování klinické korunky a dilatace sulcu před otiskováním